Oświadczenie administratora danych

WEEKEND BODY & MIND

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DNYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Maria Tomaszewska-Pestka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LABRISK MARIA TOMASZEWSKA-PESTKA NIP 5861609337, REGON 221556982. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:

a) pod adresem Gdynia, ul. Świętojańska 53/6, 81-391 Gdynia

b) pod adresem e-mail: kontakt@labrisk.pl

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu:

1) zapewnienia funkcjonalności strony internetowej.
2) optymalizacji strony internetowej
3) zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
4) analiza danych w celach marketingowych 

  1. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO administratora danych osobowych niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane osobowe

  2. Dane osobowy mogą zostać przekazane innym podmiotom działającym z upoważnienia i polecenia administratora danych osobowych, w tym w szczególności pracownikom administratora

  3. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji celów o których mowa w pkt 1 powyżej, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo-kurierska

  4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do przenoszenia danych osobowych;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

  1. Dane osobowe podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz lit. f RODO będą przetwarzane przez administratora do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych

  2. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów o których mowa w pkt 1 powyżej . Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z serwisu www.fitevent.pl

Solid educational creating assistance is continually willing to assist learners using their get the job done. Purchase essay penned by expert and professional essay freelance writers .

Aber vollständig und im einzelnen zu bestimmen, was das licht ist, auf welche aktion es in unserem geiste die empfindung der farben hervorbringt, das ist nicht so leicht, und ich will hier nicht vermutungen mit gewißheit zusammenmischen.